Hmm, to już kolejny rok za mną. Był to rok zmian, podjęcia ważnych decyzji, które spełniły moje marzenia- związane z gimnastyką. Dziękuję wszystkim za każdą chwilę, spędzoną ze mną AKTYWNIE. Będzie mi bardzo miło spotkać się w tym samym , a nawet większym gronie z uczestnikami  A k t y w n e g o  C z a s u  w 2016 roku.

 

70                                                                                                                                                                                                                                                                                    Życzę udanego 2016 roku.