Aby otrzymać licencję zawodnika, która jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach należy:
Dostarczyć do Nas dokumenty:

1.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku- podpisany oryginał
2.Wniosek o nadanie licencji- podpisany oryginał
3.Opłata za licencję związkową w kwocie 40 zł- licencja ważna do końca roku.

Wpłaty dokonujemy na te same konto co za  zajęcia -ale w osobnym przelewie z dopiskiem Licencja  imię i nazwisko dziecka.

Dokumenty dostarczamy do Nas w terminach:

01.03. godz. 16:30- 19:30
02.03.godz. 16:30- 19:30
03.03.godz. 16:30- 19:30

Wszystkie zajęcia według starego planu ruszamy od 04.03 na zajęciach mogą brać tylko osoby z opłaconą licencją i dostarczonymi dokumentami do 03.03

Nazwa klubu: Aktywny czas Magdalena Przyborowska-Świderska
Dyscyplina: Gimnastyka dla wszystkich